Today in Philippine History, November 9, 1892, Ramon Basa, was initiated into the Katipunan

Tuesday November 06, 2012 ()

On November 9, 1892, Ramon Basa, was initiated into the Katipunan. Basa who adopted the name Liwanag (light) became the society's second president after the reorganization of the society's supreme council in 1893. Basa succeeded Deodato Arellano. In January 1895, Andres Bonifacio assumed the Supreme Presidency of the Katipunan.

At the outbreak of the 1896 revolution, the Council was further reorganized into a "cabinet" which the Katipunan regarded as a genuine revolutionary government. During this time the Katipunan had the following officials:

   Katipunan flag
   Flag of Katipunan (Kataastaasan Kagalang-galang Katipunan nang mga Anak nang Bayan)
  • Andres Bonifacio, President
  • Emilio Jacinto, Secretary of State
  • Teodoro Plata, Secretary of War
  • Briccio Pantas, Secretary of Justice
  • Aguedo del Rosario, Secretary of the Interior
  • Enrique Pacheco, Secretary of Finance
  • Marina Dizon, head of women's divisions

Reference:
Pambansang Komisyong Pangkasaysayan


2,203

Comments (Today in Philippine History, November 9, 1892, Ramon Basa, was initiated into the Katipunan)